North Hunt

Hér setur ţú lýsinguna á vefnum

Referenssiryhmä

Kustakin maasta kootaan metsästysmatkailun kehittymiseen liittyvistä vaikuttajista kansallinen referenssiryhmä kommentoimaan hankkeen toimenpiteitä ja keskustelemaan niiden tarkoituksenmukaisuudesta. Osallistujat kootaan metsästysmatkailun asiantuntijoista varmistaen myäs alueen alkuperäiskansojen edustus. Kansalliset referenssiryhmät tapaavat kaksi kertaa vuodessa, yhteensä 6 kertaa hankkeen aikana. Ryhmän asiantuntemusta hyödyntämällä luodaan pohjoista metsästysmatkailua koskevat kriteerit kestävyyden turvaamiseksi. Referenssiryhmän ensisijainen tehtävä on kuitenkin alan asiantuntijoiden keskustelufoorumina toiminen eri näkemyksien huomioimisen varmistamiseksi sekä kestävään metsästysmatkailuun liittyvän tiedon levittäminen.

Referenssiryhmään osallistuu edustajat seuraavista organisaatioista:

 1. Helsingin Yliopisto, Ruralia-instituutti
 2. Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry
 3. Metla
 4. Metsähallitus
 5. MEK
 6. Maa- ja metsätalousministeriö
 7. MTK
 8. RKTL
 9. MKJ
 10. Suomen Luonnonsuojeluliitto
 11. Suomen Metsästäjäliitto
 12. Haapaveden ammattiopisto
 13. Lapin ammattiopisto
 14. Sudensuu
 15. Eräpaimen
 16. Erä-Korpinen
 17. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 18. Saamelaiskäräjät
 19. Savon ammatti- ja aikuisopisto
 20. Matkailun teemaryhmä

Division

Content presentation

moya - Útgáfa 1.12 2007 - Stefna ehf

Login